Contact

Clubhuis “De Johannesburg III” Veulenkamp 41
2623 XA Delft
015-2613122
info@marcopolodelft.nl

Bestuur

 Voorzitter Robert Beckman   voorzitter@marcopolodelft.nl
 Penningmeester Tim Verbeij  06-55871130 penningmeester@marcopolodelft.nl
 Secretaris Patsy Sap   secretaris@marcopolodelft.nl
Algemeen bestuurslid Sander Torremans    
Algemeen bestuurslid Jeroen Romijn    
Algemeen bestuurslid Bastiaan Slee   bastiaan@marcopolodelft.nl

Speltakken 

 Bevers Ayla Teutelink  06-10631739 bevers@marcopolodelft.nl
 Esta’s Patrick Slootweg  06-14469789 estas@marcopolodelft.nl
 Scouts Frank Happel  06-25359937 scouts@marcopolodelft.nl
 Explorers Vince van der Meer  06-11346689 explorers@marcopolodelft.nl
 Stam Luuk Blokland   stam@marcopolodelft.nl
 Plusscouts Jeroen Massar   vincent@marcopolodelft.nl

Overige functies

 Coördinator financiële acties Dennis Lutz  06-54687654 dennis@marcopolodelft.nl
 Coördinator groepsactiviteiten Interne vacature    
 Coördinator groepsmateriaal Tom Maertens   tom@marcopolodelft.nl
 Coördinator PR Joyce van Vliet 06-37270149 pr@marcopolodelft.nl
 Coördinator gebouwbeheer Bob den Boer    

Rekeningnummer 

NL60INGB0000963896 t.n.v. Scouting Marco Polo Delft

Rechtsvorm
Scouting Marco Polo Delft is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 41145400.