Contact

Clubhuis “De Johannesburg III” Veulenkamp 41
2623 XA Delft
015-2613122
info@marcopolodelft.nl

Bestuur

 Voorzitter Robert Beckman   voorzitter@marcopolodelft.nl
 Penningmeester Tim Verbeij  06-55871130 penningmeester@marcopolodelft.nl
 Secretaris Patsy Sap   secretaris@marcopolodelft.nl
Algemeen bestuurslid Sander Torremans    
Algemeen bestuurslid Robert Beckman    
Algemeen bestuurslid Bastiaan Slee   bastiaan@marcopolodelft.nl

Speltakken 

 Bevers Marije Massar  06-33191516 bevers@marcopolodelft.nl
 Esta’s Patrick Slootweg  06-14469789 estas@marcopolodelft.nl
 Scouts Frank Happel  06-25359937 scouts@marcopolodelft.nl
 Explorers Klaas Luteijn  06-21120300 explorers@marcopolodelft.nl
 Stam Mischa Rozema   stam@marcopolodelft.nl
 Plusscouts Vincent Desaunois  06-12854636 vincent@marcopolodelft.nl

Overige functies

 Coördinator financiële acties Dennis Lutz  06-54687654 dennis@marcopolodelft.nl
 Coördinator groepsactiviteiten Interne vacature    
 Coördinator groepsmateriaal Tom Maertens  06-54778851 tom@marcopolodelft.nl
 Coördinator PR Fleur den Herder   pr@marcopolodelft.nl
 Coördinator gebouwbeheer Leon ten Haaft
Bob den Boer
   

Rekeningnummer 

NL60INGB0000963896 t.n.v. Scouting Marco Polo Delft

Rechtsvorm
Scouting Marco Polo Delft is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 41145400.