Contact

Clubhuis “De Johannesburg III”
Veulenkamp 41
2623 XA Delft
015-2613122
info@marcopolodelft.nl

Bestuur
Voor vragen kunt u een mail sturen naar bestuur@marcopolodelft.nl

 Voorzitter Vacature     
 Penningmeester Ewout Baake   Penningmeester@marcopolodelft.nl
 Secretaris Vacature    
Groepsbegeleider Jeroen Romijn    
Algemeen bestuurslid Vince van der Meer    
Algemeen bestuurslid Bastiaan Slee    

Speltakken 

 Bevers Ayla Teutelink  06-10631739 bevers@marcopolodelft.nl
 Esta’s Patrick Slootweg  06-14469789 estas@marcopolodelft.nl
 Scouts Frank Happel  06-25359937 scouts@marcopolodelft.nl
 Explorers Vince van der Meer  06-11346689 explorers@marcopolodelft.nl
 Stam Mischa Rozema    
 Plusscouts Jeroen Massar    

Overige functies

 Coördinator financiële acties Dennis Lutz  06-54687654 dennis@marcopolodelft.nl
 Coördinator groepsactiviteiten      
 Coördinator groepsmateriaal Tom Maertens   tom@marcopolodelft.nl
 Coördinator PR Joyce van Vliet   pr@marcopolodelft.nl
 Coördinator gebouwbeheer Remco van Rijn    

Rekeningnummer 

NL60INGB0000963896 t.n.v. Scouting Marco Polo Delft

Rechtsvorm
Scouting Marco Polo Delft is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 41145400.