Contact

Clubhuis “De Johannesburg III” Veulenkamp 41
2623 XA Delft
015-2613122
info@marcopolodelft.nl

Bestuur

 Voorzitter  Remco van Rijn  06-10557983
 Penningmeester  Tim Verbeij  06-55871130
 Secretaris  Susan Weening
 Groepsbegeleider  Tonny Schuit  06-14015681
Algemeen bestuurslid  Chantal Hartgers
Algemeen bestuurslid  Bastiaan Slee

Speltakken 

 Bevers  Frits Blokland  06-23070579
 Esta’s  Alwin Teutelink  06-17397879
 Scouts  Thijs Beerkens  06-57589050
 Explorers  Klaas Luteijn  06-21120300
 Stam  Jeroen Romijn  06-40416713
 Plusscouts  Vincent Desaunois  06-12854636

Overige functies

 Coördinator financiële acties  Dennis Lutz  06-54687654
 Coördinator groepsactiviteiten  Interne vacature
 Coördinator groepsmateriaal  Tom Maertens  06-54778851
 Coördinator gebouwbeheer  Vacature

Rekeningnummer 

NL60INGB0000963896 t.n.v. Scouting Marco Polo Delft

Rechtsvorm
Scouting Marco Polo Delft is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 41145400.