Contact

Clubhuis “De Johannesburg III” Veulenkamp 41
2623 XA Delft
015-2613122
info@marcopolodelft.nl

Bestuur

 Voorzitter  Robert Beckman   voorzitter@marcopolodelft.nl
 Penningmeester  Tim Verbeij  06-55871130 penningmeester@marcopolodelft.nl
 Secretaris  Patsy Sap   secretaris@marcopolodelft.nl
Algemeen bestuurslid Sander Torremans    
Algemeen bestuurslid Robert Beckman    
Algemeen bestuurslid  Bastiaan Slee   bastiaan@marcopolodelft.nl

Speltakken 

 Bevers  Marije Massar  06-33191516 bevers@marcopolodelft.nl
 Esta’s  Patrick Slootweg  06-14469789 estas@marcopolodelft.nl
 Scouts  Rik Klok   scouts@marcopolodelft.nl
 Explorers  Klaas Luteijn  06-21120300 explorers@marcopolodelft.nl
 Stam Micha Rozema   stam@marcopolodelft.nl
 Plusscouts  Vincent Desaunois  06-12854636 vincent@marcopolodelft.nl

Overige functies

 Coördinator financiële acties  Dennis Lutz  06-54687654 dennis@marcopolodelft.nl
 Coördinator groepsactiviteiten  Interne vacature    
 Coördinator groepsmateriaal  Tom Maertens  06-54778851 tom@marcopolodelft.nl
 Coördinator PR  Fleur den Herder   pr@marcopolodelft.nl
 Coördinator gebouwbeheer  Leon ten Haaft
Bob den Boer
   

Rekeningnummer 

NL60INGB0000963896 t.n.v. Scouting Marco Polo Delft

Rechtsvorm
Scouting Marco Polo Delft is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 41145400.