Contact

Clubhuis “De Johannesburg III” Veulenkamp 41
2623 XA Delft
015-2613122
info@marcopolodelft.nl

Bestuur

 Voorzitter  Vacature voorzitter@marcopolodelft.nl
 Penningmeester  Tim Verbeij  06-55871130 penningmeester@marcopolodelft.nl
 Secretaris  Susan Weening secretaris@marcopolodelft.nl
 Groepsbegeleider  Tonny Schuit  06-81056793 tonny@marcopolodelft.nl
Algemeen bestuurslid  Chantal Hartgers chantal@marcopolodelft.nl
Algemeen bestuurslid  Bastiaan Slee bastiaan@marcopolodelft.nl

Speltakken 

 Bevers  Stijn Lutz  06-43967633 bevers@marcopolodelft.nl
 Esta’s  Patrick Slootweg  06-14469789 estas@marcopolodelft.nl
 Scouts  Thijs Beerkens  06-57589050 scouts@marcopolodelft.nl
 Explorers  Klaas Luteijn  06-21120300 explorers@marcopolodelft.nl
 Stam  Rik Klok stam@marcopolodelft.nl
 Plusscouts  Vincent Desaunois  06-12854636 vincent@marcopolodelft.nl

Overige functies

 Coördinator financiële acties  Dennis Lutz  06-54687654 dennis@marcopolodelft.nl
 Coördinator groepsactiviteiten  Interne vacature
 Coördinator groepsmateriaal  Tom Maertens  06-54778851 tom@marcopolodelft.nl
 Coördinator PR  Fleur den Herder pr@marcopolodelft.nl
 Coördinator gebouwbeheer  Leon ten Haaft
Bob den Boer

Rekeningnummer 

NL60INGB0000963896 t.n.v. Scouting Marco Polo Delft

Rechtsvorm
Scouting Marco Polo Delft is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 41145400.