Vacature Coördinator Gebouwonderhoud

Een handige gebouwbeheerder

Functieprofiel


Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor het beheren van het clubgebouw en buitenterrein op een zodanige manier dat de speltakken het Scoutingspel kunnen spelen in een veilige, schone en hele omgeving. Het beheer van het clubgebouw dient op een zo efficiënt mogelijke manier plaats te vinden. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de inzet, kennis en kunde van de eigen leden.

Wat doet de gebouwbeheerder?

 • Kwaliteitsverbetering van het gebouw en buitenterrein;
 • Signaleren van (achterstallig) onderhoud;
 • Het (laten) verrichten van (kleine) reparaties;
 • Voorstellen doen voor de aanschaf van materialen, gereedschappen of onderhoudscontracten;
 • Organiseren van klusdagen;
 • Coördineren van opruimactiviteiten;
 • Opstellen meerjarenonderhoudsplan (materieel en financieel);
 • Mede uitvoering geven aan het geplande onderhoud;
 • Het (laten) opzetten en uitvoeren van een schoonmaakschema;
 • Het verrichten van administratieve taken rondom beheer;
 • Het voeren van sleutelbeheer;
 • Het toezien op het juiste gebruik van het gebouw.

Belangrijk:

 • Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland;
 • Je bent minimaal 18 jaar;
 • Je onderschrijft de gedragscode van Scouting Nederland;
 • Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen of kunt deze overleggen.

Inschatting tijdsbelasting:

 • Circa 4 uur per week.

Plaats in de organisatie

De gebouwbeheerder legt verantwoording af aan het bestuur, maakt deel uit van de groepsraad en wordt ook door dit orgaan benoemd. De gebouwbeheerder heeft geen stemrecht in de groepsraad.

Wij bieden:

 • Een leuke functie waarin je een plezierige en leerzame vrijetijdsbesteding helpt bieden aan kinderen en jongeren;
 • Samenwerking met andere betrokken en enthousiaste vrijwilligers;
 • Het opdoen van veel nieuwe contacten;

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Remco van Rijn, voorzitter (contactpagina).